Blog LTP TestNed │ Geweld en bedreiging bij de huisartsenpost

Uit recent onderzoek van Trouw blijkt dat steeds meer huisartsenposten te maken krijgen met ongewenst gedrag, bedreiging en soms zelfs fysiek geweld. Deze ontwikkeling heeft nogal wat impact op de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Hoe kan het toch dat dit gedrag toeneemt?

Het afgelopen jaar kreeg 30% van de huisartsenposten in Nederland te maken met fysiek geweld van een patiënt. Ook wordt er veelvuldig gedreigd met geweld.

Hoe kan het dat dit gedrag tegenwoordig steeds vaker voorkomt?

Het blijkt dat medewerkers van huisartsenposten vaker te maken krijgen met mensen (patiënten en hun begeleiders) die een ‘consumentenmentaliteit’ hebben. Zij eisen dat zij geholpen worden, ook wanneer er geen sprake is van spoed.

De 24-uurseconomie lijkt een rol te spelen bij de agressie op de posten en ook het beeld dat patiënten hebben van de bedoeling van de posten wijkt steeds verder af van de werkelijkheid. Men denkt dat huisartsenzorg altijd beschikbaar is, maar dat is niet zo.

Het geweld tegen zorgprofessionals neemt dus toe

En dit is zeker niet de enige groep professionals die te maken krijgt met ongewenste gedrag. Bij hulpverleners, handhavers, luchtvaartpersoneel en onderwijzers is ook een toename zichtbaar. Een zorgelijke ontwikkeling.

Voor mensen die te maken krijgen met ongewenst gedrag is het van belang dat zij op een effectieve manier de situatie weten te de-escaleren.

Hoe effectief om te gaan met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen, dat is waar het om gaat. 

Zaken als stressbestendigheid, veerkracht, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme, zijn naast sociale vaardigheden en inzicht van groot belang in iemands de-escalerend vermogen. Deze persoonskenmerken kan LTP TestNed voor je in kaart brengen. Je krijgt daarmee inzicht in hoe (nieuwe) medewerkers omgaan met dergelijke incidenten.

Steeds meer organisaties gebruiken onze inzichten bij selectie- en ontwikkelvraagstukken. Meer weten? Neem dan contact op met Ruben Simons: R.Simons@ltp.nl of 06 – 83 66 26 98.

Picture of Anouk Broersma
Anouk Broersma
Anouk is communicatiespecialist en eventmanager bij LTP. Het organiseren van zowel interne als externe evenementen én het schrijven en redigeren van artikelen behoren tot het leukste van haar werk. Zij heeft een communicatieachtergrond, maar veel affiniteit met psychologie.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?