Gaming in assessment: meer natuurlijk gedrag

Games worden regelmatig ingezet als onderdeel van een assessment. Aan de hand van zo’n serious game wordt bekeken of de kandidaat beschikt over de gevraagde vaardigheden en persoonseigenschappen. Iemand wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om een restaurant in te richten, medische diagnoses te stellen of een aantal bidbooks voor de Olympische Spelen te beoordelen.

Volgens experts uit het recruitmentvak geven gegamificeerde instrumenten een accuraat beeld van het natuurlijke gedrag en toekomstige prestaties van kandidaten. Persoonlijkheid wordt op een meer onbewuste manier gemeten. Eigenschappen worden hierdoor nóg beter in kaart gebracht.

Minder gevoelens van testangst
Persoonlijkheid is één van de factoren die tijdens een assessment in kaart worden gebracht. Hoewel bij een traditionele vragenlijst wordt aangegeven dat er geen goede of foute antwoorden te geven zijn, kunnen kandidaten hun antwoorden wel degelijk beschouwen als potentieel goed of fout. Dit kan een reden zijn waarom kandidaten ertegen opzien wanneer hun persoonlijkheid en vaardigheden worden gemeten, bekeken en beoordeeld in een assessment.

Gevoelens van testangst kunnen leiden tot minder nauwkeurige en passende assessmentresultaten. Instrumenten die persoonlijkheid meten, moeten daarom zo min mogelijk angst opwekken en kandidaten uitnodigen om natuurlijk gedrag te laten zien. Serious gaming is een toepassing die hieraan bijdraagt.

Kandidaten komen in een flow
Deelnemers aan een serious game of gamified assessment komen snel in een flow. Dit is een mentale toestand waarin iemand volledig opgaat in een activiteit en even vergeet dat hij of zij zich in een selectiesituatie bevindt. Kenmerkend voor een flow zijn o.a. ook dat je: geconcentreerd bent en doelgericht werkt, plezier hebt, direct feedback krijgt en een balans voelt tussen de activiteit en je eigen mogelijkheden.

Er zijn nog meer redenen om een game of gamified assessment in te zetten:

  • Kandidaten vinden het leuk en inspirerend om met anderen een assessment te doen.
  • Candidate Experience wordt steeds belangrijker om talent binnen te halen.
  • Als organisatie doe je zo aan positieve employer branding.
  • Zicht op verschillende kwaliteiten, naast competenties en ervaring ook Veranderkracht.
  • Soms wil je als organisatie gewoon ‘iets nieuws’.
Foto van Lisanne Kahlman

Lisanne Kahlman

Lisanne Kahlman (millennial) werkte op de innovatieafdeling van LTP en heeft een nieuwe loopbaanstap gemaakt. Wij zijn dankbaar voor haar bijdrage aan gamified assessmentdagen, aanbestedingstrajecten en HR analytics.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?