Een introductie: bouwen aan toekomstgerichte teams – hoe doe je dat (niet)?

Afbeelding van 8photo op Freepik

Op donderdag 25 mei vindt de ontbijtsessie plaats over het bouwen aan effectieve, maar vooral toekomstbestendige teams. We vroegen Marian de Joode en Floor Lina, lead consultant en senior consultant Team & Organisatie, om een introductie:

Waarom zijn teams zo belangrijk binnen organisaties?

We staan in organisaties voor ongekende uitdagingen en moeten ultiem wendbaar zijn. Het traditionele organogram, ofwel de hiërarchische hark, sluit hier al lang niet meer bij aan: daarom gaan teams steeds meer als ruggengraat in de organisatie fungeren.

Voor organisaties zijn goed functionerende teams dus van cruciaal belang:

  • Problemen zijn te complex om alleen op te kunnen lossen.
  • Succesvol functioneren is sterk afhankelijk van de context, en vraagt daarmee voortdurend schakelen.
  • In teams wordt de duidelijkheid en resultaatgerichtheid gezocht die nodig is om doelen te behalen, nu leidinggevenden vaak meer op afstand functioneren.
  • In teams ligt de basis om ook op breder niveau, als afdeling of organisatie, te kunnen veranderen. Het is het beste ‘laboratorium’ om van elkaar te leren en elkaar te helpen groeien.

En wat tijdens de Covid-periode sterker dan ooit naar voren is gekomen: teams bieden de teamleden de steun en betrokkenheid om bij de organisatie te willen blijven werken.

Dit laatste is misschien wel het belangrijkste, gezien de arbeidsmarkt en de cruciale rol van betrokken medewerkers voor het succes van de organisatie.

Een goed functionerend, toekomstgericht team geeft vleugels, een “toxic” team is funest voor de effectiviteit en het plezier. Met als gevolg onnodige afbreukrisico’s en rendementsverlies. Dit heeft grote financiële gevolgen, en leidt ook tot sterk verminderde effectiviteit en tot verstoorde werkverhoudingen met mogelijke uitstroom van waardevolle mensen als ultiem gevolg. In deze krappe arbeidsmarkt is dit een zeer onwenselijk verlies van talent. 

Toch geven organisaties relatief weinig aandacht aan het teamfunctioneren. Dat is een enorme gemiste kans. Door op tijd met elkaar naar het team te kijken, is veel ellende te voorkomen.

Wat nemen deelnemers mee vanuit de ontbijtsessie?

In de ontbijtsessie gaan we in op wat er nodig is om een toekomstbestendig team te zijn en te blijven. Welke psychologische voorwaarden behelst dit? Wat betekent dit voor de teamsamenstelling? Hoe zorg je voor een goede wisselwerking, zodat mensen van elkaar leren, feedback gaan vragen en hun kracht optimaal in gaan zetten?

Ook gaan we in op negatieve dynamieken, de team ‘toxics’ die kunnen ontstaan. Hoe zit het met de psychologische veiligheid? Wat is de rol van de leidinggevende? We laten zien hoe je kunt anticiperen op risico’s op teamdynamieken met behulp van individuele tools en data op teamniveau. Psychologische inzichten en praktische oplossingen!

Voor wie is deze ontbijtsessie interessant? En waarom?

De ontbijtsessie is bedoeld voor iedereen die klaar wil zijn voor de toekomst en het team daarin als belangrijke schakel ziet. Dus voor iedere professional of leidinggevende die ervoor wil zorgen dat het samenwerken in teams nóg meer energie, betrokkenheid en effectiviteit oplevert.

Wat kunnen de deelnemers verwachten?

Onze ontbijtsessies gaan over kennis uitwisselen, ervaringen delen en van elkaar leren. Dat doen we met een plenair gedeelte, maar vooral ook met onze ontbijttafels. Hier gaan de deelnemers uit verschillende organisaties met elkaar in gesprek onder het genot van een heerlijk ontbijt. We krijgen hier ook altijd positieve reacties op. Het is een mooie combinatie van kennis ophalen én ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers.

De ontbijtsessie over het bouwen van toekomstgerichte teams vindt plaats op donderdag 25 mei bij LTP in Amstelveen. Onder andere Marian en Floor zullen deze verzorgen. In 2,5 uur word je volledig bijgepraat én heb je de unieke kans om dit topic op laagdrempelige wijze met vakgenoten te bespreken. Heb jij je nog niet aangemeld? We verwelkomen je graag!

Picture of Marian de Joode

Marian de Joode

Marian is Business Lead Strategy en richt zich met name op leiderschaps- en organisatievraagstukken. Daarnaast heeft zij de regie over het LTP Innovation LAB, dat zich bezig houdt met toekomstgerichte innovaties. Je kunt haar bereiken via M.deJoode@ltp.nl of 06 - 2393 3419.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?