De Psychologie van veilig werken

Brabantse chemische bedrijven scoren wat betreft de veiligheid het slechtst in vergelijking met de rest van Nederland. Driekwart van de Brabantse bedrijven werd tijdens de inspecties op minstens één overtreding betrapt (Bron: Omroep Brabant, 2017). Er lijkt weinig te zijn verbeterd sinds de brand bij Chemie-Pack.

Net als in de financiële sector is de reactie in de chemische sector: meer regels en procedures, meer handhaving en controle. Maar creëren we zo niet een wereld van schijnveiligheid? Het gaat immers om mensen…

Natuurlijke reactie

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Lang niet altijd loopt alles perfect. Dat kan te maken hebben met de hectiek van de omgeving, maar ook met achterblijvende investeringen. We verwachten nogal wat van mensen die in dergelijke risicovolle omgevingen werken. Ze staan onder druk en moeten zich aan regels houden, maar ook kunnen improviseren. Mensen verschillen in hoe zij – zeker onder druk- met regels en procedures omgaan. Dat haal je niet uit een CV.

Selecteer op Veiligheid en Persoonlijkheid

Medewerkers komen nu nog vaak in dienst op basis van hun CV, een aantal interviews en een medische keuring. Echter, informeren of iemand iets kan op basis van een CV biedt geen garantie dat diegene dit ook daadwerkelijk kan en doet.

Bovendien: is iemand in staat het gewenste gedrag ook onder grote operationele druk en stress te blijven vertonen? Naast een medische keuring tref je daarom steeds vaker een veiligheidstest of -keuring aan.

De VeiligheidsFactor™

Iedereen heeft een eigen manier van ‘het volgen van regels en procedures’. Hoe wij naar regels kijken, wat wij ervan vinden en wat wij ermee doen, wordt bepaald door onze persoonseigenschappen. Het is belangrijk om te weten wat dit voor een (potentiële) medewerker betekent, voordat hij of zij aan risico’s wordt blootgesteld.

De manier van ‘het volgen van regels en procedures’ wordt door LTP en TestNed de VeiligheidsFactor™ genoemd. Mensen kunnen hier enorm verschillend op scoren.

Wat zijn de elementen van de VeiligheidsFactor™?

1. Attitude. Wat is iemands houding ten opzichte van regels en procedures?
Dit is een zeer goede voorspeller voor ‘veilig gedrag’ op de werkvloer. De attitude kan erg uiteenlopen: van blind respect tot minachting en zelfs afwijzing. Sommige mensen houden nu eenmaal van duidelijkheid en regels, en anderen zien ze eerder als een richtlijn of suggestie.

2. Gedrag. Hoe gaat iemand om met regels en procedures?
Iemand die echt problemen met autoriteit heeft, kan regels negeren of zelfs bewust veranderen. Dat is gevaarlijk. De meeste mensen hebben hier echter geen behoefte aan. Zij doen dit alleen als ze écht geloven dat hun eigen inschatting van de situatie het beste is. Of in ieder geval beter dan is voorgeschreven.

3. Behoefte aan structuur
Regels en procedures doen meer dan het verschaffen van veiligheid. Ze geven ook het gevoel van structuur. Het is prettig om te weten dat er één manier van werken is, waar je altijd op terug kunt vallen als je je onzeker of oncomfortabel voelt. Een systeem volgens welke je taken veilig en correct uit kunt voeren. Zij die zich er niet aan houden, worden gestraft. Dat geeft zelfvertrouwen en rust in de fysieke werkomgeving.

Deze drie elementen zijn niet uit een CV, medische test of interview te halen. Persoonlijkheidstesten zijn, mits gevalideerd, in staat om de elementen van de VeiligheidsFactor™ te meten. Die liggen namelijk verankerd in iemands persoonlijkheid. Dat maakt ze erg stabiel over de tijd. Maar het is dus ook moeilijk om hier iets in te veranderen!

Ga het gesprek aan over iemands VeiligheidsFactor™

Alvorens we dus nóg meer regels, procedures en controles gaan invoeren, is het raadzaam eerst eens naar de VeiligheidsFactor™ van uw mensen te kijken. Zeker bij iemand die hier laag op scoren, is het aan te bevelen met hem of haar in gesprek te gaan. Bespreek waarom er regels en procedures zijn en welk doel ze dienen.

Een online veiligheidsassessment zoals ‘De Veiligheidsfactor’ helpt u daarbij. TestNed is marktleider op het gebied van veiligheidsassessments voor mensen in veiligheidskritische functies. Meer weten? Neem gerust contact met ons op! 

Picture of Marius de Bruin
Marius de Bruin
Marius was werkzaam bij LTP en had een focus op de gebieden veiligheid en integriteit. Begin 2024 maakt hij een nieuwe loopbaanstap. Hij laat interviews, blogs en artikelen achter die in vele gevallen nog steeds actueel en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?