Wat kenmerkt de té fantasierijke manager?

In de derailer reeks wordt steeds ingegaan op één van de elf derailers uit de Hogan Development Survey (HDS). Deze vragenlijst identificeert prestatierisico’s en zogenoemde ‘derailers’ van gedrag. Deze ‘derailers’ zijn diep in iemands persoonlijkheid verankerd en beïnvloeden de leiderschapsstijl en de acties van de betreffende persoon. Dit keer ‘de fantasierijke manager’.

Kenmerkend gedrag voor een manager die hoog scoort op deze derailer:

  • Onderschat hoe zijn/haar ideeën anderen kunnen beïnvloeden.
  • Communiceert op een abstracte en complexe manier.
  • Raakt verdwaald in eigen gedachten.
  • Biedt creatieve oplossingen voor weinig urgente problemen.
  • Heeft moeite om zich te verplaatsen in de denkwereld van anderen.

Wat betekent dit voor zijn of haar omgeving?
Een fantasierijke manager is lastig te volgen. Waar wil hij/zij nou precies naartoe? De luchtkastelen die geschetst worden, kunnen in het begin nog ervaren worden als creatief en visionair. Maar vaak ontbreekt de fundamentele onderbouwing. De kwaliteit van de oordeelsvorming is oppervlakkig en bij details wordt amper stilgestaan. Hierdoor neemt iemands geloofwaardigheid snel af. Samenwerken met fantasierijke personen is lastig. Zij zijn geneigd om de aandacht op hun eigen ideeën te vestigen en het perspectief van de ander compleet te negeren.

Medewerkers van té fantasierijke managers worden sceptischer, passiever en gaan zich minder verbonden voelen met de organisatie. Zij worden niet gekend in hun kwaliteiten. Onder medewerkers ontstaat vaak al snel de gedachte dat zij het beter zouden doen dan hun betreffende manager.

Ben je zelf een fantasierijke manager?
Als leidinggevende ligt je gedrag onder een vergrootglas. Besef dat alle gedachten en concepten die je presenteert impact hebben op je medewerkers. Zij verwachten dat je er over hebt nagedacht.

Goed om je van onderstaande zaken bewust te zijn:

  • Check of je publiek op dezelfde pagina is. Veelal heb je er zelf al langer over nagedacht, maar is het voor anderen nieuwe informatie.
  • Zet je verhaal op papier en daag jezelf uit op de onderbouwing. Waarom is het relevant voor anderen?
  • Schets niet alleen de verre horizon, maar ook de kortetermijnzaken die relevant zijn om iets te bereiken.
  • Luister eerst naar de verschillende perspectieven van je medewerkers en sluit hierbij aan. Blijf niet in je eigen denkwereld.
  • Wees doelgericht bij belangrijke communicatiemomenten (zoals strategiedagen, productpresentaties, klantevents). Wat wil je bij je publiek bereiken?

Wilt u meer weten?
Neem voor meer informatie over de Hogan Development Survey en/of de andere Hogan instrumenten contact op met de redactie van LTP Science: science@ltp.nl.

De volgende blog gaat in op de ‘plichtsgetrouwe manager’.

Picture of David Plaut

David Plaut

David Plaut was partner bij LTP in Groningen, maar heeft in 2022 een nieuwe loopbaanstap gemaakt.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?