De assessmentdeelnemer die het rapport (mee)schrijft? Ja dat kan!

Forward Assessment: deelnemers die meeschrijft aan het rapport?

LTP Introduceert: het Forward Assessment. Een inspirerend assessment waarin talenten en groeimogelijkheden door deelnemer en psycholoog gezamenlijk, op basis van gelijkwaardigheid, worden geëxploreerd. Waarom deze nieuwe assessmentmethode? Marian de Joode (Innovatiemanager) en Rinie Ariëns (Chief Psychologist) lichten het toe.

Een nieuwe (kritische) blik

De werkwereld is sterk in beweging. Dit vraagt om veel veranderkracht van organisaties en medewerkers. Hiermee kan én moet het verschil worden gemaakt. Marian: “De coronacrisis heeft dit nog eens benadrukt. De grotere zelfstandigheid en afstand van het werk heeft mensen aan het denken gezet. Medewerkers kijken kritischer naar de organisatie waar ze (willen) werken, en hebben ervaren hoe stimulerend autonomie, eigen regelruimte en zelforganisatie kunnen zijn.”

Het effect op persoonlijke ontwikkeling

Deze ontwikkeling werkt ook door in de manier waarop assessments bij kunnen dragen aan persoonlijke en professionele groei. De klassieke invulling van een assessment als beoordelend meetmoment, uitgevoerd door een afstandelijke adviseur, sluit steeds minder goed aan en laat veel kansen benut. Dit terwijl juíst in deze tijd een assessment een waardevol moment is van reflectie: een frisse blik op jouw ontwikkeling die niet beoordelend maar stimulerend is bedoeld.

 Juíst in deze tijd is een assessment een waardevol moment van reflectie

LTP introduceert: het Forward Assessment

Rinie: “Bij LTP zien wij dit als een positieve ontwikkeling. Wij hebben een nieuwe assessmentmethode ontwikkeld die hier nadrukkelijk op inspeelt: het Forward Assessment. Het is een startpunt voor groei vanuit een gelijkwaardige en transparante relatie tussen deelnemer en psycholoog. Hetgeen de methode anders maakt, is dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het schrijven van het assessmentrapport. Op die manier wordt het eigenaarschap gestimuleerd en zo ook de acceptatie en impact van onze adviezen vergroot.”

"Een inspirerend assessment waarin talenten en groeimogelijkheden door deelnemer en psycholoog gezamenlijk op basis van gelijkwaardigheid worden geëxploreerd."
Wat betekent dit in de praktijk?

In de basis is het Forward Assessment gelijk aan het reguliere LTP ontwikkelassessment. Hierin exploreren de deelnemer en psycholoog gezamenlijk drijfveren, kwaliteiten en groeimogelijkheden. De bevindingen van vragenlijsten en rollenspelen werken in het interview verdiepend en versnellend. Op transparante wijze wordt onderzocht wat de deelnemer nodig heeft om te floreren en om de meeste meerwaarde te leveren in een (nieuwe) rol of positie.

Rinie: “bij de Forward Assessment methode wordt de deelnemer dus uitgenodigd om zelf een verslag te schrijven. ‘Wat gaat goed? Waar wil ik mij in verbeteren? Hoe wil ik dit gaan aanpakken? Welke ondersteuning kan ik daarbij gebruiken?’ De deelnemer maakt hierbij zelf een keuze uit de bevindingen van het assessment. Zo ontstaat een plan van aanpak waarbij je ervan uit kunt gaan dat de deelnemer intrinsiek gemotiveerd is om ermee aan de slag te gaan. De adviseur van LTP vult het rapport vervolgens aan met feedback, tips en adviezen. ‘Jij bent aan zet’ blijft hierbij steeds het devies voor de deelnemer.”

De naam Forward Assessment geeft het al aan: het is toekomstgericht en gaat uit van de veranderkracht van de deelnemer, met een realistische en optimistische kijk op mogelijkheden.

Van inzicht naar daadwerkelijk gedragsverandering

Een ontwikkelassessment helpt deelnemers (en hun leidinggevenden) om inzicht te krijgen in kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden. De kunst is om dit inzicht daadwerkelijk om te zetten in gedragsverandering, geeft Rinie aan. “Door de deelnemer zelf de ontwikkelstappen te laten formuleren en uitspreken, nemen het eigenaarschap en het verlangen om daadwerkelijk in actie te komen sterk toe. Diverse psychologische mechanismes worden hierbij in gang gezet, zoals ‘agency’ (actief doelen stellen voor jezelf), ‘self efficacy’ (geloven in de haalbaarheid van die doelen) en ons streven om consistent te handelen met eerder ingenomen standpunten*. Door het rapport zelf te schrijven, gaat het niet meer om een advies van een ander (dat je ook naast je neer kunt leggen), maar staat men zelf aan het roer en is de deelnemer meer geneigd hier ook naar te handelen.”

Een verademing

“De gesprekken met jullie adviseurs in het Forward Assessment worden ervaren als ondersteunend en gelijkwaardig. Inzichten en handvaten worden gewaardeerd. De rollenspellen worden ervaren als een mogelijkheid om te oefenen en de directe feedback daarbij vindt men fijn. Het zelf te schrijven reflectieverslag voegt toe. Voor een aantal deelnemers was het een verademing om te ervaren dat het nu niet om een soort “afrekening” ging, maar om ondersteuning." - klant over de inzet van het Forward Assessment
Wanneer kies je voor een Forward Assessment?

Diverse organisaties zetten het LTP Forward Assessment al met succes in. Dit zijn over het algemeen organisaties die veel waarde hechten aan eigenaarschap in talentontwikkeling. “Een focus die naar onze mening goed aansluit bij de transitie naar een lerende organisatie, waarin het draait om persoonlijk leiderschap, het openstaan voor feedback en persoonlijke groei” aldus Marian. “Het Forward Assessment sluit hier naadloos op aan omdat deelnemers ervaren dat zij serieus genomen worden. Hun eigen verantwoordelijkheid wordt direct aangesproken en op natuurlijke wijze wordt de verbinding naar hun dagelijkse praktijk gelegd.”

Nieuwsgierig?

Wil je graag meer weten over deze nieuwe assessmentmethode? Rinie Ariëns vertelt je graag meer. Bel gerust (06 – 8366 2324) of laat je gegevens hieronder achter voor meer informatie.  

Contactformulier

*O.a. ‘The principle of commitment and behavioral consistency’ van Therese Fessendsen en ‘Principles of persuasions’ van Cialdini.

Picture of Rinie Ariëns

Rinie Ariëns

Rinie Ariëns is Chief Psychologist bij LTP. In deze rol zet hij zich in voor borging en ontwikkeling van de kwaliteit van de assessments van LTP.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?