Het belang van de ‘cultural fit’ in recruitment [+ tips voor interviewvragen]

Belang cultural fit en bedrijfscultuur bij recruitmentHet definiëren van een organisatiecultuur kan een uitdaging zijn, maar helpt uiteindelijk bij het aantrekken én vasthouden van de juiste medewerkers. Want juist de medewerkers die een goede fit hebben met de organisatiecultuur, zullen bijdragen aan het langetermijnsucces van de organisatie. De ‘cultural fit’ is daarom zeker belangrijk om mee te nemen in het recruitmentproces. In dit artikel meer hierover + tips voor interviewvragen!

Wat is de cultural fit?

Wanneer we spreken over de cultural fit, bedoelen we de waarschijnlijkheid dat een persoon de waarden en gedragingen van jouw organisatie uitdraagt en/of gemakkelijk overneemt. Elke organisatie heeft een eigen kenmerkende cultuur (bedrijfscultuur), die tot uiting komt in zaken zoals gewoontes en ongeschreven regels. Een voorbeeld van zo’n cultuurkenmerk is bijvoorbeeld de zeggenschap hebben over het salaris van je collega’s, hetgeen voorkomt in organisaties met een non-hiërarchische cultuur.

Cultural fit kennen én herkennen

Uiteindelijk is het van belang dat recruiters en HR-professionals de cruciale eigenschappen van een organisatiecultuur kennen en zodoende kunnen herkennen bij potentiële medewerkers. Indien jouw organisatie bijvoorbeeld als ondernemend wordt getypeerd, is het een goed teken wanneer potentiële medewerkers ook ondernemende kwaliteiten hebben: een belangrijke aanwijzing dat er sprake is van een cultuur fit. Deze match is waar elke organisatie naar op zoek is in zijn medewerkers. Niet voor niets heeft LTP naar aanleiding van de wens van onze opdrachtgevers ook de Talent Fit ontwikkeld waarin de cultural fit een grote rol inneemt.

Het online assessment ‘Talent Fit’ geeft inzicht in de voorkeuren van een kandidaat in het type bedrijfscultuur, maar ook in het soort rol, type leidinggevende en type team. Dat zijn tevens culturele aspecten die dichter bij de medewerker staan en veel invloed hebben op de werktevredenheid.


Wat is het voordeel van een cultural fit?

Door tijdens het recruitmentproces mede te focussen op de fit tussen bedrijfscultuur en kandidaat, zullen nieuwe medewerkers niet alleen meer op hun plek zijn in hun nieuwe functie, maar vergroot je ook de kans dat zij op de lange termijn succesvol zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk

Voor de plaatsing van orderpickers die vanuit het buitenland bij de verschillende distributiecentra van bijvoorbeeld Jumbo en Albert Heijn komen werken, heeft OTTO Work Force de hulp van LTP ingeroepen. Om een goede ‘cultural match’ te maken, analyseert LTP de belangrijke cultuuraspecten van de verschillende distributiecentra, door te letten op de kenmerkende eigenschappen van de huidige groep medewerkers in die distributiecentra. Vervolgens worden sollicitanten op die eigenschappen getest en gematcht met het distributiecentrum met de beste cultural fit. Dit heeft een groot positief effect op de diensttijd van een orderpicker, deze wordt namelijk verdubbeld.

De cultural fit verkleint de kans dat medewerkers een organisatie vroegtijdig verlaten en verlaagt zo het personeelsverloop en de daarmee gepaard gaande kosten. Investeren in het inschatten van de cultural fit tussen Talent en Organisatie tijdens het recruitmentproces, brengt op de lange termijn dus veel voordelen met zich mee.


Cultural fit in het recruitmentproces

Ook voordat je in gesprek gaat met kandidaten, speelt de organisatiecultuur al een belangrijke rol, namelijk tijdens de werving van sollicitanten. Jouw organisatiecultuur is ook hetgeen jouw organisatie onderscheidt van concurrenten. Millennials bijvoorbeeld werken graag voor een organisatie die hun waarden deelt. Zij willen dat het werk betekenisvol is en een doel heeft. Ook hechten zij meer waarde aan verbondenheid dan je misschien zou verwachten (meer informatie over de voorkeuren van millennials vind je hier).

Cultural fit in kaart brengen

Tijdens het wervingsproces moet de organisatiecultuur dus al goed naar voren komen, zo verklein je de kans dat er tijd en moeite wordt gestopt in kandidaten die uiteindelijk duidelijk geen match zijn met de organisatie. Een online assessment kan vervolgens helpen om per kandidaat inzicht te krijgen in zijn of haar voorkeursrollen en de match met het bedrijf. Gebruik deze informatie voor het inplannen van de sollicitaties en tijdens het sollicitatiegesprek om meer te weten te komen over de kandidaat zijn of haar waarden, gedrag en visie op het leven en werk.

Een fragment uit het rapport van de Talent Fit. Je krijgt met dit rapport inzicht in de verschillende voorkeursrollen van een kandidaat en de match met de organisatie.

 

Praktische tips voor het interview

Om een inschatting te maken van de cultural fit van een kandidaat met jouw organisatie, kun je gebruikmaken van de volgende interviewvragen:

  • Hoe ga jij te werk tijdens je eerste werkdag?
  • Hoe ziet jouw ideale werkplek eruit?
  • Als ik een teamvergadering bij zou wonen, hoe leer ik jou dan kennen?
  • In wat voor een soort bedrijfscultuur werk jij het best?
  • Met welk type mensen kun jij niet of minder goed samenwerken? Wat doe jij als je met hen een project doet?
  • Hoe gedraagt jouw ideale leidinggevende zich?
  • Zou je mij meer kunnen vertellen over een situatie in het verleden waarin jij het gevoel had niet bij de cultuur van het bedrijf te passen?

Nu thuiswerken een sprong voorwaarts heeft gemaakt, is het ook belangrijk om kandidaten hiernaar te vragen. Gaat de voorkeur uit naar online werken, of toch liever met het team op kantoor? En hoe belangrijk is hiërarchie in dit verhaal? De een heeft juist behoefte aan hiërarchie terwijl een ander de vrijheid in werkzaamheden en samenwerkingen tussen teams belangrijk vindt.

‘Thuiswerken’ is een cultuuraspect waar in deze huidige tijd steeds meer aandacht aan wordt gegeven in het interview.


De belangrijke rol van een bedrijfscultuur (en de fit)  bij werving én selectie 

Kortom, een focus op de cultural fit tussen kandidaat en organisatie is tijdens het gehele recruitmentproces zeker van belang. Zorg voor een correcte vacaturetekst en stel de juiste vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Gebruik eventueel een online assessment zoals de Talent Fit om snel en objectief inzicht te krijgen in de profielen en cultural fit van grote groepen kandidaten en bespaar zo tijd en moeite door je op de kandidaten met potentie te focussen.

Meer weten of zelf de Talent Fit uitproberen?

Ben jij ook op zoek naar talenten die de beste match met jouw organisatie vormen? Talenten waar je op kan bouwen? Wij geven je graag een persoonlijke toelichting en de mogelijkheid om vrijblijvend een eerste Talent Fit in te zetten. Neem contact op met Lotte Dolfing, consultant LTP Online: L.Dolfing@ltp.nl of 06 – 83 66 38 73.

Picture of Lotte Dolfing

Lotte Dolfing

Lotte is consultant bij LTP Online. Zij bedient klanten met online oplossingen voor selectie-, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Lotte bekijkt zaken graag met een psychologische bril... en deelt haar inzichten met je!

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?