Aandacht voor millennials

‘Millennials willen graag innoveren, flexibel zijn en onafhankelijk en autonoom hun betekenisvolle werk kunnen doen.’ Dit is een greep uit de eigenschappen die millennials ‘echt’ zouden bezitten en waar je goed rekening mee moet houden wanneer je deze mensen aanneemt. Maar is dit eigenlijk wel zo?

In ons team van data-analisten bij LTP vroegen wij ons af in hoeverre bovenstaande uitspraken kloppen. Wat drijft jonge mensen nu écht, waar hebben ‘wij’ behoefte aan? Verschillen onze drijfveren nou echt zo van die van oudere generaties, bijvoorbeeld generatie X? Hoog tijd om deze uitspraken en vooroordelen over millennials eens te onderzoeken aan de hand van harde cijfers.

Behoefte aan verbondenheid en autonomie

Er wordt steeds gezegd dat millennials veel behoefte hebben aan autonomie. Bij het analyseren van de LTP-database, is daarom gekeken naar de mate van behoefte aan autonomie en de behoefte aan affiliatie (verbondenheid).

Uit ons onderzoek kwam een sterk leeftijdseffect naar voren: verrassend genoeg was dit effect tegenstrijdig met alle geluiden in de media. Uit onze data blijkt namelijk dat jonge mensen een sterke behoefte hebben aan verbondenheid. Maar dat zij minder hechten aan autonomie dan oudere en meer senior werknemers.

Millennials worden meer gedreven door affiliatie en minder door autonomie dan werknemers uit generatie X.

Aandacht is een belangrijke factor

Het lijkt erop dat jonge werknemers wel wat meer aandacht zouden kunnen gebruiken. Doordat werkgevers hebben horen zeggen dat zij jonge mensen vrijheid moet geven in hun doen en laten, worden jongeren soms in het diepe gegooid aan de start van hun carrière. Bij het begin van het werkende leven lijkt (sociale) steun echter juist een heel belangrijke factor. Alles is nieuw: een nieuwe werk-privé balans moet worden gevormd en de wereld om ons heen is sterk in verandering.

Het is niet gek dat jonge mensen veel druk ervaren. Meer aandacht voor hun affiliatiebehoefte (door sociale steun en verbondenheid) en minder autonomie (meer begeleiding) kunnen hierbij geen kwaad.

Natuurlijk zijn vrijheid en zelfstandigheid in zekere mate belangrijk, maar het moet in evenwicht zijn. Gebrek hieraan zorgt volgens het ‘Demand-Control-Supportmodel’ van Karasek namelijk voor gevoelens van (negatieve) stress. Dit brengt een verminderd gevoel van psychologisch welzijn met zich mee en kan mogelijk leiden tot ziekteverzuim en burn-out.

Alarmerend

Burn-outcijfers onder jonge werknemers schieten alarmerend snel omhoog. Uit onderzoek van de Arbo Unie blijkt dat een kwart van de jonge beroepsbevolking last heeft van klachten die zijn gerelateerd aan burn-out. Opvallend is dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat vooral jonge werknemers lijden aan deze klachten, de leeftijd verschuift. Natuurlijk spelen hier meer factoren in mee dan hierboven besproken, maar het zijn wel belangrijke aandachtspunten.

Tijdsgeest

Interessant om in dit licht de tijdsgeest en ontwikkelingen te bestuderen. Vroeger kreeg de jonge generatie minder autonomie dan nu – terwijl ze daar wel behoefte aan hadden; tegenwoordig krijgen we meer vrijheid, maar hebben we weer meer behoefte aan aandacht. Behoeftes lijken te veranderen door de tijd: is het ooit goed?

Onze tip

Houd het persoonlijk. Speel bij een medewerker in op de resultaten die uit zijn of haar individuele assessment zijn gekomen en vraag waar hij of zij behoefte aan heeft. Ongeacht de leeftijd van de medewerker en de tijd waarin hij of zij is opgegroeid. De Persona.fit app waar je doorlopend feedback mee kunt vragen, helpt goed mee in het schenken van aandacht en in persoonlijke gesprek.Bronnen:

The Demand-Control-Support Model: PDF Download available. Accessed Jun 04 2018.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2032376-burn-out-groeiend-probleem-onder-jonge-werknemers.html

Picture of Lisanne Kahlman

Lisanne Kahlman

Lisanne Kahlman (millennial) werkte op de innovatieafdeling van LTP en heeft een nieuwe loopbaanstap gemaakt. Wij zijn dankbaar voor haar bijdrage aan gamified assessmentdagen, aanbestedingstrajecten en HR analytics.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?