5 kenmerken van digitale leiders

digitaal leiderschap

Moderne bedrijven hebben minder kans op succes als ze niet digitaal gaan. Het is een feit dat mensen over de hele wereld steeds vaker een beroep doen op het internet om producten of diensten te vinden. Bedrijven moeten reorganiseren om te kunnen voldoen aan deze veranderende eisen van de consument. Er is daarmee ook een nieuw type leider nodig: de digitale leider. Maar wat is dat nou ‘een digitale leider’ en waar wordt zo iemand door gekenmerkt?

Terwijl bedrijven door digitale technologieën blijven veranderen, is ook de definitie veranderd van wat een echt goede (top)manager is. Met een meer agile en samenwerkingsgerichte benadering van leiderschap is een command-and-control managementstijl niet langer een optie om een team te leiden.

Digitale leiders

Digitale en traditionele leiders verschillen in hun manier van denken, handelen en reageren. Tegenwoordig zijn veel organisaties op zoek naar digitale leiders: mensen met kennis van verschillende technologieën, bedrijfsprocessen en sectoren, die beschikken over brede interdisciplinaire vaardigheden. Deze digitale leiders weten hoe ze teams met multidisciplinaire medewerkers  moeten aansturen en bovendien stimuleren ze een bedrijfscultuur van continue verbetering en leren. Ze nemen risico’s en omarmen innovatie.

Er zijn 4 typen digitale leiders te onderscheiden

Uiteraard kan een leider ook een combinatie zijn van deze typen.

Digitale pioniers

Leiders die de toekomst kunnen verbeelden en dichterbij kunnen halen. Die nieuwe bedrijfsmodellen weten te ontwikkelen en winnende, digitale strategieën mogelijk maken. Zij beschikken over de visie en vaardigheden die de acceptatie van nieuwe digitale strategieën bevorderen.

Digitale enablers

Leiders die essentiële technische oplossingen ontwikkelen (zoals data science, cognitive computing, applicatieontwikkeling en -ontwerp en analytics) en introduceren om de benodigde digitale initiatieven mogelijk te maken. Zij helpen werknemers ook nieuwe digitale uitdagingen aan te gaan.

Digitale ondernemers

Senior executives met een venture capital mindset die zijn gericht op het bouwen van omgevingen die innovatie, het aangaan van samenwerkingsverbanden, investeringen in ideeën en talenten, en het ontdekken van kansen stimuleert. Zij onderrichten anderen over de implicaties van digitale technologieën.

Digitale transformatoren

Zij bepalen strategieën om de continuïteit van dagelijkse bedrijfsactiviteiten te waarborgen en gidsen tegelijkertijd de hele organisatie door de radicale, noodzakelijke veranderingen heen.

5 kenmerken van digitale leiders

De beste digitale leiders beschikken over een breed palet aan kwaliteiten om anderen te helpen en met hun visie te inspireren: van krachtige interpersoonlijke kwaliteiten tot een rijkdom aan digitale kennis. De volgende cruciale eigenschappen zijn onderscheidend:

1. Nieuwsgierigheid

In de digitale wereld zijn de meest succesvolle leiders de mensen die uitermate nieuwsgierig zijn. Zo kunnen digitale leiders zich vereenzelvigen met de behoeften van consumenten, en innovatieve oplossingen bedenken. Neem Travis Kalanick, oprichter van Uber, (inmiddels wel door allerlei schandalen afgetreden). Hij keek naar zijn eigen behoefte als consument: op een late avond in Parijs kon hij nergens meer een taxi krijgen. Toen hij zich realiseerde dat de wereld een rendabele en handige taxi-oplossing nodig had (met één druk op de knop een taxi kunnen bestellen), stelde hij het oude taxisysteem ter discussie.

2. Visie

Visie is alles. Vooral in de vroege stadia van digitale transformaties. Om te kunnen concurreren, moet een bedrijf de strategieën en technologieën kennen die de bedrijfsdoelstellingen op de korte en lange termijn ondersteunen. Digitale leiders zijn er om een frisse mindset in het bedrijf te brengen. Zij komen daarom vaak niet uit de eigen branche. Hierdoor zijn zij in staat het bedrijf te reorganiseren en een omgeving te creëren die nieuwe ideeën verwelkomt. Een digitale leider heeft een visie over hoe een bedrijf kan en moet evolueren, en weet een passende digitale strategie te ontwikkelen om dat te realiseren.

3. Experimenteel

Nieuwsgierigheid is de eerste stap om je de toekomst opnieuw in te kunnen beelden. Experimenteren is je handen vuilmaken en kunnen schakelen. In de eerste plaats moet je inzien dat falen tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is een goede analyse van klantengedrag nodig en het vermogen snel strategische veranderingen door te voeren. Een digitale leider weet dat vergissingen onvermijdelijk zijn in innovatie. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om mensen te motiveren en ze het vertrouwen te geven dat óók in te zien. Zij moeten creatieve, moedige beslissingen durven nemen.

4. Samenwerking en netwerken

Bedrijven hebben vaak geen top-downstructuur meer. Moderne bedrijven zijn zich bewust van de waarde van een open feedbackcultuur en motiveren mensen om samen te werken. Een goede samenwerking is cruciaal voor het succes van een team, afdeling en organisatie. En digitale leiders weten hoe zij dat voor elkaar moeten krijgen. Nu we een steeds flexibelere manier van werken hebben (verschil in werktijden, thuiswerken, etc.) soms best een uitdaging. Hoe plan je effectief meetings, houd je een vinger aan de pols én zorg je voor voldoende persoonlijke aandacht?

Digitale leiders zien de waarde in van netwerken en stoppen veel tijd in het realiseren van samenwerkingsverbanden, het opbouwen van relaties en het vinden van nieuwe plekken waar zij in contact kunnen komen met mensen.

5. Een leven lang leren

Een essentieel kenmerk van digitale leiders is een blijvend, intrinsiek verlangen om te leren. De basis van innovatie en creativiteit en hard nodig om in het digitale tijdperk te kunnen floreren. Leiders moeten altijd werken aan de verdere ontwikkeling van hun digitale IQ en talenten om vooruit te blijven gaan, digitale transformatie aan te jagen en concurrerend te blijven op de markt.

De digitale leider samengevat

Succesvolle digitale leiders zijn creatief, nieuwsgierig, experimenteel, innovatief en samenwerkingsgericht. Ze hebben de sterke interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn om te kunnen netwerken en relaties op te bouwen. Ze zijn toonaangevend en vooruitstrevend en ze kunnen hun organisaties relevant houden in een steeds veranderend bedrijvenlandschap. Ze motiveren, inspireren en ontwikkelen een open feedbackcultuur door een succesvolle en gezonde werk- en leeromgeving in te richten.

Picture of Marian de Joode

Marian de Joode

Marian is Business Lead Strategy en richt zich met name op leiderschaps- en organisatievraagstukken. Daarnaast heeft zij de regie over het LTP Innovation LAB, dat zich bezig houdt met toekomstgerichte innovaties. Je kunt haar bereiken via M.deJoode@ltp.nl of 06 - 2393 3419.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?