Klachtenprocedure

Wat te doen als u een klacht heeft?Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw assessment of over uw rapportage. Indien dit het geval is, lossen wij dit graag goed en snel met u op. Om een goede afhandeling van uw klacht te kunnen waarborgen, heeft LTP een klachtencommissie. U kunt uw klacht bij deze commissie onder de aandacht brengen door deze naar klacht@ltp.nl te e-mailen

De klachtencommissie neemt naar aanleiding van deze e-mail contact met u op om een afspraak te maken om samen met u te zoeken naar een oplossing. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

De klachtencommissie heeft een wisselende indeling, afhankelijk van de klacht.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?