Veelgestelde vragen

LTP Safety Services (TestNed)

Assessment op locatie

Een veiligheidskeuring is voor bepaalde functies wettelijk verplicht. Het resultaat ervan is bindend. Komt u niet door de test, dan kunt u (voorlopig) niet het betreffende beroep uitoefenen.

Een keuring is bijvoorbeeld verplicht voor de officiële veiligheidsfuncties van de Wet lokaal spoor, Stichting Rail Alert of Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een veiligheidsassessment is niet wettelijk verplicht. Het biedt organisaties inzicht in de mensen die een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen. En geeft aan op welke gebieden iemand zich verder kan en moet ontwikkelen. Het resultaat van het assessment is een advies aan de werkgever. Uiteindelijk nemen zij de beslissing of zij de persoon aannemen of niet.

Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan de keuring of het assessment.

Lees goed de uitnodiging en de tips die worden gegeven op de TestNed site. Hier kunt u ook een filmpje bekijken over een veiligheidskeuring en vindt u voorbeelden van de tests.

Via de oefensite van LTP kunt u zich goed voorbereiden op een assessment. Op deze site worden verschillende capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Tips voor het interview:
Een interview is een persoonlijk gesprek met een psycholoog.Wees eerlijk en vooral uzelf. Geef duidelijke, bondige antwoorden en help de interviewer om informatie over u te verzamelen. Bij lastige vragen mag u best even bedenktijd nemen. En als u de vraag niet begrijpt: schroom dan niet om meer uitleg te vragen.

Een interview is vaak als volgt opgebouwd:

 • Kennismaking/introductie
 • Opleiding/loopbaan tot en met huidige functie
 • Geambieerde functie
 • Competenties/sterke/zwakke punten
 • Vrije tijd/hobby’s, privéleven
 • Afronding

Functies en organisaties zijn verschillend. Daarom is ieder assessment bij TestNed uniek.

Een assessmentprogramma bestaat in de regel uit diverse tests en vragenlijsten, een interview en een rollenspel of simulatieopdracht.

Na binnenkomst bij de receptie, begint de dag in een ontvangstruimte. Hier krijgt u een kopje koffie of thee en kunt u nog even rustig plaatsnemen. Het assessment is, totdat u wordt opgehaald door een testzaalmedewerker of adviseur, nog niet begonnen. U wordt niet meteen geobserveerd of beoordeeld. U kunt dus gewoon een praatje maken of de krant lezen. U kunt zelf (waar mogelijk) enige rustmomenten inlassen en uiteraard is er ook een lunchpauze.

Een periodieke veiligheidskeuring is voor bepaalde functies wettelijk verplicht. De termijnen tussen deze keuringen zijn per wet geregeld.

Indien je voor het eerst voor deze functie wordt gekeurd, is het een eerste keuring. Het programma van deze eerste keuring kan afwijken van de periodieke keuring. Dit is afhankelijk van de specificatie in de wet.

Bij een veiligheidskeuring
Het resultaat van uw keuring wordt na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan worden aan de hand van de wettelijke bepalingen, de juiste stappen genomen.

Bij een veiligheidsassessment
Het assessmentrapport wordt pas na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Alle testgegevens worden conform de Wet beschermingspersoon gegevens en de NIP-gedragscode verwerkt. Voorts kunnen uw gegevens anoniem worden meegenomen voor researchdoeleinde.

Zie ook: Privacy Statement | LTP Business Psychologen

Bij een veiligheidskeuring
Afhankelijk van de wetgeving is de geldingsduur bepaald. Gegevens hiervan zijn beschikbaar bij IL&T, Stichting Rail Alert of Wet Lokaal Spoor.

Bij een veiligheidsassessment
Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever wordt de geldigheidstermijn in het rapport vermeld. 

Alle testgegevens worden conform de Wet beschermingspersoon gegevens en de NIP-gedragscode verwerkt. Voorts kunnen uw gegevens anoniem worden meegenomen voor researchdoeleinde.

Zie ook: Privacy Statement | LTP Business Psychologen

Bij een keuring wordt bepaald in het keuringsreglement wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitslag.

Bij een assessment kunt u uw bezwaren kenbaar maken bij de uitvoerend psycholoog en opdrachtgever, waarbij deze u verder zal informeren over de mogelijkheden.

Geef ziekte of andere omstandigheden waardoor u minder goed kunt presteren, altijd vooraf door aan de TestNed-adviseur óf tijdens het gesprek. Er kan dan besloten worden om een nieuwe afspraak te maken voor een keuring of assessment. Let op: hier zijn wel kosten voor uw (toekomstige) werkgever aan verbonden.

Of u achteraf de kans krijgt om een keuring of assessment opnieuw te doen, hangt af van uw (toekomstige) werkgever en van de wettelijke regelingen. Neem contact op met 020 – 30 50 438 of op online@ltp.nl voor meer informatie.

Bij een veiligheidskeuring
Het resultaat van uw keuring wordt na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan worden aan de hand van de wettelijke bepalingen, de juiste stappen genomen.

Bij een veiligheidsassessment
Het assessmentrapport wordt pas na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan laten wij de opdrachtgever weten dat er geen rapport wordt toegestuurd.

De wettelijke bepalingen worden nageleefd. In sommige gevallen komt het blokkaderecht vanuit het NIP te vervallen, indien er sprake is van een veiligheidsrisico bij een officiële veiligheidsfunctie.

Kijk voor meer informatie over de NIP-code op de website van het NIP.

Een veiligheidsassessment biedt organisaties inzicht in de mensen die een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen. En geeft aan op welke gebieden iemand zich verder kan en moet ontwikkelen. Het resultaat van het assessment is een advies aan de werkgever. De opdrachtgever is diegene die uiteindelijk een besluit neemt omtrent uw indiensttreding.

Bij een keuring zijn de veiligheidsdimensies gedefinieerd. Deze zijn bepalend voor de veiligheidsgeschiktheid en vallen onder de wettelijke normen.

Bij functiegeschiktheid (dat wordt gemeten met een assessment) zijn het wenselijke gedrag en de competenties gedefinieerd door de opdrachtgever/werkgever. Dit is vaak breder dan alleen de wettelijk geldende normen.

Bij de uitnodiging voor uw keuring of assessment ontvangt u een routebeschrijving naar de betreffende TestNed-vestiging en tips omtrent parkeren.

De TestNed-vestigingen hebben geen kantine. Wel kunt u gebruik maken van ons aanbod aan koffie, thee, water en frisdrank. In uw uitnodiging staat duidelijk of uw keuring of assessment een hele of een halve dag duurt. Komt u een hele dag? Dan verzorgen wij een lunch voor u, bestaande uit belegde broodjes, fruit, melk en jus d’orange.

Ja, alle TestNed-vestigingen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Bij de uitnodiging voor uw keuring of assessment ontvangt u een routebeschrijving naar de betreffende TestNed-vestiging.

Online assessments

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het doel van het assessment. Oefen vooraf. Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan het assessment.

De capaciteitentest kun je oefenen via onze oefensite. Op de site worden verschillende vormen van capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Daarnaast kun je een assessment voorbereiden door het lezen van ‘Assessment doen’ van Bas Kok & Ferry de Jongh, ook verkrijgbaar als e-book. In dit boek: Wat staat je te wachten bij een assessment? Hoe laat je zien wie je bent? En bovenal: hoe werkt het in jouw voordeel? Na het lezen dit boekje weet je niet alleen alles over assessments, maar leer je ook hoe het assessment een waardevol onderdeel van je loopbaan kan zijn. Je kunt oefenen met intelligentietests en interviewvragen. Daarnaast lees je alles over persoonlijkheidstests.

Bas Kok & Ferry de Jongh • Spectrum • EAN: 9789000346929 •
Paperback € 17,50 en e-book € 11,99 • Bestel nu!

Je kunt een online assessment maken op elke plek waar je de beschikking hebt over een computer en een goed werkende internetverbinding. Voor een optimale weergave adviseren wij een geüpdatete versie van de browser Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken. Het maken van een online assessment gaat niet altijd goed in een Cloud-omgeving. Wij raden je in dat geval in te loggen op een andere computer.

Verder is het belangrijkste bij een online assessment dat je rustig aan de slag kunt. Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden (zet bijvoorbeeld het geluid van je telefoon uit en zorg dat je internetverbinding in orde is).

Dit kan verschillende redenen hebben. Hieronder kun je een paar tips vinden die je kunnen helpen bij inlogproblemen:

 • Controleer de gebruikersnaam op typefouten.
 • Controleer het wachtwoord. Let op hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens.
 • Als inloggen niet lukt, dan kun je het nogmaals proberen door alle openstaande schermen van de browser te sluiten en opnieuw in te loggen.
 • Cookies moeten worden toegestaan.
 • De website wordt het beste weergegeven met Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Google Chrome.
 • Gebruik een stabiele internetverbinding.

Een assessment is een psychologisch onderzoek en bestaat uit (online) tests en vragenlijsten. Eventueel aangevuld met een of twee praktijksimulatie(s) (rollenspel) en een interview. Met een assessment krijg je meer inzicht in jouw kwaliteiten en mogelijkheden en kun je het beste van jezelf laten zien aan jouw (toekomstige) werkgever.

Een online assessment bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten. Het is gericht op jouw persoonlijkheid, werkstijlen of drijfveren en eventueel je capaciteiten. Ook een online game kan onderdeel uitmaken van de tests.

Jouw (potentiële) werkgever kan verschillende redenen hebben om een assessment af te nemen:

 • Bij een selectieassessment gaat het erom te bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie. Het assessment maakt dan onderdeel uit van het sollicitatieproces.
 • Bij een ontwikkelassessment wordt er, in het licht van jouw huidige of een nieuwe functie, gekeken naar wat jij goed kunt en op welke punten jij je nog kunt ontwikkelen.
 • Bij een mobiliteit- of loopbaanassessment krijg je inzicht in wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Op basis daarvan krijg je adviezen over passende carrièrestappen.

Een online assessment bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten. Ook een online game kan onderdeel uitmaken van de tests. Een online assessment kun je thuis of op je werkplek invullen.

In jouw persoonlijke portal zie je uit welke onderdelen jouw online assessment bestaat. Ook wordt aangegeven binnen hoeveel tijd de onderdelen afgerond dienen te worden. Je vindt vergelijkbare vragenlijsten op de LTP oefensite.

Voor een online assessment dat je thuis of op je werkplek kunt doorlopen, ontvang je een uitnodiging per e-mail. Naast praktische informatie vind je in de uitnodiging ook jouw persoonlijke inloggegevens. Hiermee kun je inloggen op een beveiligde website, waar je het assessment kunt gaan maken.

Soms is het vereist dat een test wordt doorlopen in een gecontroleerde omgeving. Dit betekent dat je op een vestiging van LTP of op een speciale plek binnen jouw organisatie wordt verwacht.

Capaciteitentests kunnen niet op een tablet of een mobiele telefoon gemaakt worden. Hiervoor dien je gebruik te maken van een computer of laptop met muis (of touch pad) en toetsenbord.

Bestaat jouw online assessment alleen uit persoonlijkheidsvragenlijsten? Dan is het wel mogelijk om met een tablet te werken.

In sommige online assessments worden competenties gemeten. Competenties verwijzen naar een bepaald type gedrag dat in een functie van belang is. Je kunt dan denken aan competenties als ‘klantgerichtheid’ en ‘overtuigingskracht’. Vaak staan competenties ook in vacatures en functieomschrijvingen.

Voor jouw online assessmentprogramma is een set aan competenties (een competentieprofiel) vastgesteld. Passend bij de functie waar je op solliciteert of bij jouw ontwikkelrichting.

Competenties zijn als volgt te definiëren:

 • Het zijn gedragsvaardigheden.
 • Ze onderscheiden zich van vakkennis, persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren, maar ze hangen er wel mee samen.
 • Ze kunnen beoordeeld worden.
 • Ze zijn in meer of mindere mate te verbeteren door training en/of coaching.

Capaciteitentests, ofwel intelligentietests, maak je op de computer. Vaak gaat het om het herkennen van beeldpatronen of het begrijpen van relaties tussen woorden. Afhankelijk van het type assessment dat je doorloopt, kan het ook gaan om het testen van cijfermatig inzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie.

Capaciteitentests zijn tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden.

Hoe je score op een test wordt berekend, kan per test verschillen. Soms worden er punten afgetrokken voor foute antwoorden (foutcorrectie), soms niet. Als er geen foutcorrectie in de berekening zit, raden we aan te gokken wanneer je het antwoord niet weet. Als er wel een foutcorrectie is, is het verstandig wat meer terughoudend te zijn met gokken. In de instructies van elke test wordt duidelijk aangegeven hoe de scoring voor die specifieke test werkt. Lees daarom elke keer de instructies goed door.

Een persoonlijkheidsvragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Met persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt de assessmentpsycholoog een indruk van de structuur van jouw persoonlijkheid.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Big 5. Deze theorie geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden: extraversie, vriendelijkheid, evenwichtigheid, openheid van geest en zorgvuldigheid.

Binnen 10 minuten na afronding van het online assessment verschijnt het rapport in je account. Mocht je na je online assessment nog naar LTP komen voor bijvoorbeeld een interview of rollenspel, dan verschijnt het rapport niet in je account. Je krijgt dan een aantal dagen na het bezoek je rapport toegestuurd.

Heb  je nog vragen over de resultaten? Schroom dan niet om te bellen naar het Client Center van LTP: 020 30 50 438.

Na het bekijken van je rapport kun je vanuit de portal de opdrachtgever al dan niet toestemming geven voor inzage in je rapport en gebruik van je testresultaten. Je kunt dit doen door de vraag met betrekking tot de toestemmingsverklaring te beantwoorden. Deze verklaring kun je vinden door opnieuw in te loggen op de website van het online assessment. Om de assessmentprocedure goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je deze vraag invult.

Jouw gegevens worden uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Zie ook: Privacy Statement | LTP Business Psychologen

Ja, LTP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage.

Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website.

Een online game is een test in de vorm van een online spel, vergelijkbaar met een praktijksimulatie. Met de recruitmentgame ‘Everest Games’ wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe jij omgaat met grote hoeveelheden informatie.

Alle onderdelen van een online assessment worden doorlopen op een beveiligde website.

Als je in de portal voor sommige vragenlijsten of tests een gesloten slotje ziet staan, dan maak je alleen de vragenlijsten waarbij de slotjes open staan.

Het kan zo zijn dat je een gedeelte van het assessment namelijk op locatie gaat maken (bij de opdrachtgever of op een van de vestigingen van LTP). Deze vragenlijsten of tests staan dan ‘op slot’. De slotjes zullen opengaan zodra je op locatie aanwezig bent.

Je kunt je wel op deze onderdelen voorbereiden via de LTP oefensite.

Over assessments

Een assessment is een psychologisch onderzoek en bestaat uit (online) tests en vragenlijsten. Eventueel aangevuld met een of twee praktijksimulatie(s) en een interview. Met een assessment krijg je meer inzicht in jouw kwaliteiten en mogelijkheden en kun je het beste van jezelf laten zien aan jouw (toekomstige) werkgever.

Jouw (potentiële) werkgever kan verschillende redenen hebben om een assessment af te nemen:

 • Bij een selectieassessment gaat het erom te bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie. Het assessment maakt dan onderdeel uit van het sollicitatieproces
 • Bij een ontwikkelassessment wordt er, in het licht van jouw huidige of een nieuwe functie, gekeken naar wat jij goed kunt en op welke punten jij je nog kunt ontwikkelen
 • Bij een mobiliteit- of loopbaanassessment krijg je inzicht in wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Op basis daarvan krijg je adviezen over passende carrièrestappen

Ieder assessment wordt op maat gemaakt en is dus net weer een beetje anders. Maar er zijn ook genoeg overeenkomsten:

 • Een assessment bestaat meestal uit persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentietests, een praktijksimulatie (rollenspel) en een interview.
 • Veelal worden de verschillende meetinstrumenten gecombineerd om zo een compleet beeld van de kandidaat te kunnen vormen.
 • Een assessment kan online worden afgenomen (thuis of op het werk), op locatie bij uw werkgever of op een van de vier vestigingen van LTP.

Een interview is een persoonlijk gesprek met een van onze psychologen. Afhankelijk van het soort assessment dat je doorloopt, kan het interview van drie kwartier, tot aan drie uur duren (bij een executive assessment).

Praktijksimulaties (ofwel rollenspelen) zijn het meest interactieve onderdeel van een assessmentdag. Bij een praktijksimulatie word je begeleid door een assessor, die jou ook observeert en beoordeelt. Tevens word je beoordeeld door jouw tegenspeler, een acteur. Je wordt beoordeeld op analyseren, inlevingsvermogen en impact. Je wordt niet alleen beoordeeld op wat je bereikt, maar ook op de manier waarop je dat doet.

De meest voorkomende rollenspelen zijn het management tweegesprek, het klantgesprek, de strategische adviesopdracht, de presentatie, de fact-finding opdracht en de postbak.

Voorafgaand aan de opdracht krijg je de tijd om de praktijksimulatie voor te bereiden. In de instructies staat wat voor functie je bekleedt in de simulatie, wat je moet bereiken en wie er tegenover jou komt te zitten. Zo kun je alvast wat zaken op een rijtje zetten en een plan van aanpak bedenken. Ook raden wij aan naast een inhoudelijk doel, ook een relatiedoel te stellen.

Tijdens een praktijksimulatie word je gevraagd zelf de tijd in de gaten te houden. Wij raden je aan om je beste beentje voor te zetten, zonder dat je hierbij geforceerd gedrag vertoont. Het is doorgaans goed om open te staan voor de standpunten en beleving van je gesprekspartner, zonder dat je daar volledig in mee hoeft te gaan (stevig op de inhoud, zorgvuldig op de relatie).

Enkele tips:

 • Let op de signalen van je tegenspeler en reageer/anticipeer op wat er gebeurt
 • Denk om je lichaamshouding
 • Luister goed naar je tegenspeler

Competenties verwijzen naar een bepaald type gedrag dat in een functie van belang is. Je kunt dan denken aan termen als ‘klantgerichtheid’ en ‘overtuigingskracht’. Vaak staan competenties ook in vacatures en functieomschrijvingen. Voor jouw assessmentprogramma is een set aan competenties (een competentieprofiel) vastgesteld. Passend bij de functie waar je op solliciteert of bij jouw ontwikkelrichting.

Competenties zijn als volgt te definiëren:

 • Het zijn gedragsvaardigheden.
 • Ze onderscheiden zich van vakkennis, persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren, maar ze hangen er wel mee samen.
 • Ze kunnen beoordeeld worden.
 • Ze zijn in meer of mindere mate te verbeteren door training en/of coaching.

Capaciteitentests, ofwel intelligentietests, zijn een vast onderdeel van een assessmentdag. Je maakt deze tests op een computer. Vaak gaat het om het herkennen van beeldpatronen of het begrijpen van relaties tussen woorden. Afhankelijk van het type assessment dat je doorloopt, kan het ook gaan om het testen van talenkennis of cijfermatig inzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie.

Capaciteitentests zijn tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden.

Het is dus niet per se een slecht teken als je niet alle vragen hebt beantwoord. De tijd die je nog over hebt, is altijd duidelijk zichtbaar. Moeilijke opgaven kun je overslaan, eventueel kun je deze later alsnog beantwoorden. Wij raden je aan om terughoudend te zijn met gokken.

Een persoonlijkheidsvragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Met persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt de assessmentpsycholoog een indruk van de structuur van jouw persoonlijkheid.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Big 5. Deze theorie geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden: extraversie, vriendelijkheid, evenwichtigheid, openheid van geest en zorgvuldigheid.

Nadat je een assessment hebt doorlopen, ontvang je een rapportage met de resultaten binnen de afgesproken termijn. Indien dit zo is afgesproken met de opdrachtgever, wordt de rapportage met je nabesproken door een LTP-adviseur.

Wij sturen de rapportage met jouw resultaten alleen door naar onze opdrachtgever, als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je geen toestemming geeft, dan melden wij dit zonder verdere toelichting, aan onze opdrachtgever.

Jouw gegevens worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld conform ons privacybeleid.

Zie ook: Privacy Statement | LTP Business Psychologen

Voor- en nazorg

Een assessment doen is spannend. Het is dé mogelijkheid om je van jouw beste kant te laten zien. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het doel van het assessment. Oefen vooraf. Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan het assessment.

Ja, LTP biedt kandidaten de kans om zich via een speciale oefensite voor te bereiden. Op de site worden verschillende capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Een interview is een persoonlijk gesprek met een psycholoog. Een interview is vaak als volgt opgebouwd:

 • Kennismaking/introductie
 • Opleiding/loopbaan tot en met huidige functie
 • Geambieerde functie
 • Competenties/sterke/zwakke punten
 • Vrije tijd/hobby’s, privéleven
 • Afronding

Wees eerlijk en vooral jezelf.

Geef duidelijke, bondige antwoorden en help de interviewer om informatie over jou te verzamelen. Bij lastige vragen mag je best even bedenktijd nemen. En als je de vraag niet begrijpt: schroom dan niet om meer uitleg te vragen.

Ja, ‘Assessment doen’ van Bas Kok & Ferry de Jongh, ook verkrijgbaar als e-book.

Wat staat je te wachten bij een assessment? Hoe laat je zien wie je bent? En bovenal: hoe werkt het in jouw voordeel? Na het lezen dit boekje weet je niet alleen alles over assessments, maar leer je ook hoe het assessment een waardevol onderdeel van je loopbaan kan zijn. Je kunt oefenen met het assessmentrollenspel, intelligentietests en interviewvragen. Daarnaast krijg je aanwijzingen voor het uitvoeren van praktijksimulaties en lees je alles over persoonlijkheidstests.

Bas Kok & Ferry de Jongh • Spectrum • EAN: 9789000346929 •
Paperback € 17.50, E-book € 11.99 • Bestel nu!

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens jouw assessment of over je rapportage. Indien dit het geval is, lossen wij dit graag goed en snel met je op. Om een goede afhandeling van jouw klacht te kunnen waarborgen, heeft LTP een klachtencommissie. Je kunt jouw klacht bij deze commissie onder de aandacht brengen door deze naar klacht@ltp.nl te e-mailen.

De klachtencommissie neemt vervolgens contact met je op om samen te zoeken naar een oplossing. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

De klachtencommissie heeft een wisselende indeling, afhankelijk van de klacht.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?