Continue 360 graden feedback

Voor veranderkrachtige teams. Realtime én toekomstgericht. 

De 360 graden feedbackmethode is al decennia populair onder HR-professionals, maar was is het nu precies? Is het nog actueel en toepasbaar op de werkvloer van nu? En hoe zet je het in?

Wat is 360 graden feedback?

Centraal bij 360 graden feedback staat de 360° feedbackvragenlijst. De deelnemer vult deze voor zichzelf in en vraagt anderen om dit ook te doen (leidinggevende, collega’s, medewerkers, (interne) klanten, etc.). Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vraag je dus feedback aan mensen uit je gehele werkomgeving: dus echt 360° feedback. 

De methode wordt voornamelijk ingezet als een ontwikkelinstrument. In enkele gevallen wordt het gebruikt als input voor de traditionele functioneringsgesprekken, die onderdeel zijn van de klassieke HR-beoordelingscyclus.

Is het nog actueel en toepasbaar? 

Om de wendbaarheid van teams en teamleden te vergroten, werkt continue feedback op concreet gedrag in de dagelijkse praktijk veel beter dan incidentele feedback. Continue feedback is realtime en toekomstgericht: wat heb je zojuist laten zien en wat zou nóg beter kunnen?

Feedback moet meteen en continu worden ingezet. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie om zich te ontwikkelen bij de feedbackvrager dan veel groter is.

Realtime & toekomstgerichte feedback

Innovatiemanager Marian de Joode: “Om echt te kunnen groeien, hebben medewerkers behoefte aan continue feedback. Een oordeel over gedrag uit het verleden heeft niet zo veel zin, want je kunt dat toch niet meer veranderen. Mensen willen realtime feedback van anderen over wat ze beter kunnen doen in de toekomst, zodat ze zich continu kunnen blijven ontwikkelen. De klassieke 360 is daarmee passé.”

In de moderne aanpak gaat het dus om vooruitkijken in plaats van terug. 360 graden feedback is dus nog steeds toepasbaar, maar dan wel in de vorm van continue feedback. LTP heeft hiervoor de unieke Persona.fit app ontwikkeld. Voor ontwikkeling op individueel niveau én teamniveau. 

LTP Business Psychologen voor inzicht met impact
LTP assessments en advies voor:

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?