Declarație de confidențialitate

LTP consideră că este responsabilitatea sa să protejeze confidențialitatea datelor dvs. Prezenta declarație explică politica de confidențialitate a LTP. Atunci când utilizați sau lucrați cu serviciile noastre, sunteți de acord cu prezenta politică de confidențialitate și sunteți de acord ca LTP să vă utilizeze datele cu caracter personal pentru serviciile sale.

Definiții:

Candidat = persoana care face obiectul evaluării
Client = clientul care solicită evaluarea
Terți = părți externe, care nu sunt nici clientul, nici LTP
Evaluare = servicii de selecție și dezvoltare în sens larg, de la evaluări online la consiliere (coaching)
Distrugerea unei evaluări = îndepărtarea datelor cu caracter personal, în urma căreia nu mai există nicio legătură care poate fi identificată între o persoană și rezultatele evaluării (acest lucru se aplică atât la chestionare, cât și la raportul ulterior evaluării)

1. Despre LTP
LTP este un serviciu de consultanță organizațională cu mai multe divizii, care oferă servicii (online) de resurse umane, inclusiv evaluare, dezvoltare personală și dezvoltare organizațională. Puteți găsi o descriere mai detaliată a serviciilor LTP la adresa www.ltp.nl.

2. Ce date colectăm și în ce scop?
LTP stochează date diferite, în funcție de serviciul respectiv:
2.1 Date cu caracter personal
Primul prenume, al doilea prenume, nume, data nașterii, nivelul de educație, sexul, adresa de e-mail. Adresa de e-mail este necesară pentru a solicita candidatului să completeze chestionarele (online) și pentru a partaja rezultatele evaluării. Celelalte date sunt necesare pentru a putea crea utilizatori unici, pentru a putea utiliza normele corecte și pentru a genera analize de grup. În cazul în care un candidat trebuie să participe la o evaluare la fața locului, se stochează de asemenea numărul de telefon și adresa de domiciliu, pentru a putea fi organizată cât mai curând o programare adecvată.
2.2 Răspunsuri la chestionare
Toate răspunsurile la chestionare sunt stocate, cu indicarea orei și datei la care s-a răspuns. Aceste date sunt utilizate de către LTP pentru a urmări evoluția diferitelor chestionare și pentru a calcula ulterior scorurile. Răspunsurile la întrebări sunt stocare permanent în baza de date LTP, pentru a permite dezvoltarea ulterioară a chestionarelor.
2.3 Răspunsuri la întrebările cu răspuns liber (inclusiv evaluări la 360 de grade)
Toate răspunsurile la întrebările cu răspuns liber sunt păstrate separat în baza de date LTP. Aceste date nu sunt folosite în scopuri de cercetare și sunt prin urmare complet șterse după cinci ani.
2.4 Scoruri
Imediat după completarea chestionarelor necesare, LTP poate calcula scorurile de testare. Aceste scoruri sunt convertite în scoruri de referință, pentru care este selectat un anumit grup de referință, cu ajutorul datelor cu caracter personal. Grupurile de referință sunt selectate pe baza datelor cu caracter personal: sex, vârstă și nivel de educație. Scorurile de testare sunt stocare separat și permanent în baza de date LTP, pentru a facilita rafinarea în continuare a referințelor și pentru a permite realizarea de studii științifice pe aceste scoruri de testare. Scorurile de testare sunt anonimizate în mod automat după cinci ani, astfel încât informațiile să nu mai poată fi asociate unei anumite persoane.
2.5 Rezultatele evaluării sau coachingului
În urma unei evaluări sau a unui coaching (online), se întocmește un raport, în care se evidențiază rezultatele. Dacă este necesar pentru îndeplinirea serviciilor noastre, aceste rezultate pot fi vizualizate de către angajați relevanți din cadrul LTP. Rezultatele sunt întotdeauna prezentate mai întâi spre aprobare angajatului, înainte de partajarea rezultatelor cu clientul.

3. Oferirea de date către terți
În urma procesului de evaluare și/sau coaching, rezultatul este partajat mai întâi cu candidatul. Aceste date cu caracter personal vor fi partajate cu terții numai dacă vă exprimați acordul față de LTP în acest sens. Aveți dreptul să cereți ca raportul dvs. să nu fie transmis clientului.

Nu este posibilă blocarea raportului în cazul în care există o prevedere legislativă în temeiul căreia raportul trebuie totuși predat. În acest caz, LTP vă va oferi ocazia să înregistrați orice obiecții față de raport. Obiecțiile dvs. vor fi transmise împreună cu raportul.

4. Perioada de stocare a dosarului și rezultatelor evaluării
Informațiile din cadrul evaluării sunt utilizate în scopuri de dezvoltare și selecție, cu acordul candidatului. În acest sens, informațiile sunt considerate într-un context mai larg decât cel utilizat la împerecherea inițială a candidatului, de exemplu pentru întocmirea de analize de echipă sau planuri de dezvoltare personală. Informațiile din evaluare pot fi utilizate pentru scopuri de dezvoltare personală pentru o perioadă de cinci ani de la evaluare.

5. Stocarea datelor
În cadrul LTP, există o diferență între stocarea datelor candidaților și a datelor de evaluare. Datele cu caracter personal ale candidaților sunt stocate în sistemul ERP AFAS Profit. Acesta folosește centrele de date LeaseWeb Netherlands, situate în Olanda. Datele de evaluare sunt stocate în centrele securizate de date ale AWS and True, în Uniunea Europeană. Această separare este făcută pentru a permite ștergerea cu ușurință a oricărei legături prin care candidatul poate fi identificat în datele de evaluare.

6. Accesul la dosarul dvs.
Dosarul dvs. este stocat de către LTP astfel încât numai angajații pot avea acces la dosarul dvs., în virtutea poziției acestora. Acest lucru garantează confidențialitatea datelor dvs.

7. Secret
LTP și angajații săi au obligația permanentă de păstra secretul cu privire la toate informațiile rezultate din activități de serviciu, în măsura în care aceste date au un caracter confidențial. Secretul acoperă și evaluarea profesională a consultantului în ceea ce vă privește. Acest secret continuă să se aplice după încheierea lucrării.

8. Furnizarea de informații pentru cercetare și statistici
LTP poate oferi date și evaluări terților în scop de cercetare și statistică. În acest caz, LTP se va asigura că datele sunt furnizate astfel încât persoana să nu poată fi depistată sau identificată. Acest lucru nu se aplică în cazul în care este imposibil pentru scopul studiului. În această situație, datele vor fi furnizate terților numai dacă sunteți de acord cu acest lucru.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
LTP asigură proceduri de securitate eficace pentru a vă asigura datele cu caracter personal împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. LTP depune toate eforturile posibile pentru a preveni colectarea inutilă și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal. LTP solicită în mod regulat unui terț extern specializat realizarea unui audit al funcționării politicii și procedurilor noastre de securitate. În plus, cel puțin de două ori pe an se realizează un test de prelucrare, de către un furnizor de renume. În cursul acestui test, se testează vulnerabilitățile software-ului LTP.

10. Modulele cookie
LTP utilizează Google Analytics pentru pagini comerciale, dar aceste informații sunt utilizate exclusiv pentru întocmirea de rapoarte despre activitatea pe site-ul web în ceea ce privește utilizarea site-ului de către vizitatori. Statisticile sunt înregistrate anonim. Pentru instrumentele online, LTP nu folosește cookie-uri de urmărire și stochează numai identificatorul sesiunii, limba browserului și identificatorul testelor realizate.

11. Accesul, modificarea și ștergerea datelor
Puteți accesa, modifica sau șterge datele dvs. cu caracter personal colectate de către LTP. Dacă solicitați acest lucru, un consultant vă va oferi acces la și/sau o copie a dosarului dvs. În plus, un consultant va corecta datele din dosarul dvs. dacă ne puteți demonstra că acestea: a) sunt incorecte, b) sunt incomplete sau c) nu sunt relevante pentru scopul dosarului. Dacă depuneți o cerere de ștergere a dosarului dvs., echipa LTP este obligată să distrugă dosarul. Înainte ca LTP să realizeze aceste acțiuni, trebuie să contactați mai întâi LTP și trebuie să vă puteți identifica. În acest scop, a se vedea detaliile de contact de mai jos.

Psihologii LTP sunt membri ai Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (Asociația psihologilor din Olanda) și respectă codul de etică al acestei organizații. Puteți afla mia multe informații despre NIP la adresa www.psynip.nl. Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate a LTP, ne puteți contacta la info@ltp.nl sau +31 (0)20 30 50 400.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?