De Team SWOT kijkt naar 12 bepalende succesfactoren