Wouter is adviseur en psycholoog binnen LTP TestNed. Hij houdt zich bezig met het uitvoeren van wettelijke veiligheidskeuringen en -aanstellingen. Daarnaast draagt hij bij aan de ontwikkeling van nieuwe en huidige assessmentinstrumenten, waarbij de focus ligt op objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit.

Rinie Ariëns is Chief Psychologist bij LTP. In deze rol zet hij zich in voor borging en ontwikkeling van de kwaliteit van de assessments van LTP.

Rosa is consultant bij LTP Online en assessmentpsycholoog. Zij bedient klanten met online oplossingen voor selectie-, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Ook houdt Rosa zich bezig met innovatieprojecten rondom games, coaching en assessmenttools. Zij deelt haar inzichten graag met je!

Ivo Winkes is partner bij LTP en expert op het vlak van Assessment, AI, People Analytics en Biasfree Selecteren. Over deze topics verzorgt hij webinars en trainingen en schrijft hij regelmatig blogs en artikelen. Binnenkort ook podcasts!

Jesse is organisatieadviseur, assessmentpsycholoog en trainer bij LTP Online. Hij helpt organisaties bij de ontwikkeling en selectie van medewerkers en teams. Jesse heeft expertise op het vlak van Talent Attraction & Development, Gamification en (online) assessments. Je vindt Jesse ook op: http://www.linkedin.com/in/jessevanderplas

Marius is managing partner van LTP TestNed. Hij helpt organisaties met selectie en ontwikkeling op het vlak van veilig werken, omgaan met weerstand en safety leadership.

Ruben is consultant bij LTP TestNed. Met zijn jarenlange ervaring als leidinggevende en adviseur in de (semi) publieke sector is hij zeer bekend met de dynamiek die speelt in en rondom de publieke ruimte. Daarnaast houdt hij zich bezig met de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de scans en opleidingsprogramma’s.

Sven is organisatieadviseur, assessmentpsycholoog en trainer bij LTP Online. Hij heeft een sterke focus op HR Analytics en het transformeren van teams en organisaties door feedback, met behulp van de Persona.fit App. Deze onderwerpen komen ook ter sprake in zijn blogs, aangevuld met recruitment, performance appraisal en learning agility.