Bijlage bij uitnodiging LSR preselectie - Toelichting tests